(W-A-N) Anniek Reiff

Gespreksgroep voor nabestaanden

Delen en Helen

Nadat een geliefde is overleden breekt een nieuwe levensfase aan. Een fase waarin het rouwproces aanvangt om het verdriet en het gemis te verwerken. Het leven moet opnieuw en op een andere wijze vorm en inhoud krijgen. Ook in deze fase biedt het Inloophuis Den Helder zorg en ondersteuning aan de nabestaanden. Wij bieden onder andere de gelegenheid om elkaar als nabestaanden te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedere derde vrijdag van de maand wordt gelegenheid geboden voor deze ontmoeting. Deze gespreksgroep heeft het thema “Delen en Helen” meegekregen.

Delen

Het verliezen van een geliefde is voor ieder mens ingrijpend en eenieder ervaart en verwerkt het verlies op eigen wijze. Hoe verschillend ook, er bestaan ook veel overeenkomsten in de gevoelens, gedachten en emoties die in een rouwproces aan de orde komen. In de gespreksgroep is daarom veel sprake van herkenning en erkenning tussen de deelnemers en is een half woord vaak voldoende om elkaar te begrijpen. Ervaringen, gevoelens, gedachten, verdriet en emoties kunnen gedeeld worden en helpen in het omgaan met het grote gemis. “Gedeelde smart is halve smart”. De deelnemers bepalen zelf wat er gedeeld wordt en hoe dat gedeeld wordt.

Helen

Het overlijden van een geliefde is een zeer ingrijpend gebeuren. Zo ingrijpend dat je kunt spreken van een wond. Een wond die niet zichtbaar is zoals een fysieke wond, maar wel intense pijn veroorzaakt. De pijn van het gemis. Om deze wond te helen is het van belang om de wond aandacht te geven en goed te verzorgen. Door met elkaar in gesprek te gaan, stil te staan bij het gemis, de pijn te benoemen en de ervaringen te delen wordt een bijdrage geleverd aan het helingsproces. Ook hierin bepalen de deelnemers het eigen tempo en de tijd die hiervoor nodig is.

Afspraken

De gespreksgroep bestaat uit nabestaanden die hun geliefde in de afgelopen maanden hebben verloren. Een diverse groep met verschillende mensen, die verbonden worden door een gezamenlijke ervaring: het verlies dat ze geleden hebben en het gemis dat ze ervaren. Om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in deze groep en zich veilig voelt, worden er afspraken gemaakt. 

    • Alles wat in de groep besproken wordt is vertrouwelijk en blijft tussen die 4 muren. 

    • Deelnemers luisteren naar elkaar, tonen respect voor elkaar en oordelen/veroordelen nooit. 

    • Iedere deelnemer stelt zijn eigen grenzen en bepaalt zelf waarover wel of niet gesproken wordt.

Wanneer

Raadpleeg onze agenda op de “Home” pagina. Indien u deze ondersteuning niet in de agenda kunt vinden, dan kunt u een verzoek indienen bij de administratie. Wij zorgen dan voor deskundige die u kunt helpen bij uw vragen en handvatten geven die u in deze moeilijke tijd zo nodig heeft. U kunt het telefoonnummer en email-adres vinden op de pagina “Contact

 

Begeleiding

Anniek Reiff-Kranenburg begeleidt het gesprek en gastvrouw/heer zorgt voor de thee en de koffie.