ANBI gegevens Inloophuis Den Helder e.o.

Publiek bekende naam: Inloophuis Den Helder

Fiscaalnummer: 8501 57 420

KVK-nummer: 517 57 524

Bezoekadres: Marsdiepstraat 621a; 1784 AM Den Helder

Postadres: Marsdiepstraat 621a; 1784 AM Den Helder

Algemeen mailadres:  info@inloophuisdenhelder.nl

Mailades voorzitter:  voorzitter@inloophuisdenhelder.nl

Vrienden van: Naar de pagina van Vrienden van het Inloophuis

 

Doelstelling:

  1. Het realiseren en instandhouden van een inloophuis te Den Helder;
  2. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met levensbedreigende ziekte te maken hebben of krijgen;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  4. Document

Actueel beleidsplan:      document

Bestuurssamenstelling: bestuur

Beloningbeleid:

Het inloophuis Den Helder is een vrijwilligers organisatie.

Bestuur en overige medewerkers functioneren volledig op basis van vrijwilligheid.

Er worden geen vergoedingen gegeven, eenieder werkt als vrijwilliger.

Met uitzondering van de kinderrouw therapeute en mindfulness trainer.

Niemand van de overige activiteitenbegeleiders / docenten ontvangen een vergoeding.