In het Inloophuis werken voor hun taak opgeleide vrijwilligers als gastvrouw/heer.

Kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben een enorme impact op het leven van de betrokkenen, hun naasten en mantelzorgers. Het leven voor en na de diagnose is nooit meer hetzelfde. Erover praten met naasten valt vaak niet mee.
De ziekte kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben grote gevolgen voor het leven van de betrokken mensen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Wij bieden sociaal emotionele ondersteuning.
Het woord Inloophuis zegt al genoeg. Een laagdrempelig centrum met een open deur in huiselijke sfeer. Je kunt onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of theedrinken en als je wilt dan je verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers.
Het Inloophuis wil de gasten in een ongedwongen sfeer ontvangen en een luisterend oor bieden. Het kost mensen vaak moeite het leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. In een huiselijke sfeer wordt ruimte geboden voor een praatje, steun, warmte en rust. Wij vinden het belangrijk dat de gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen en beperkingen te spreken, met iemand die buiten de familie- en kennissenkring staat.
Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die het ziek-zijn met zich meebrengt. In het Inloophuis is iedereen welkom, alleen of samen met de partner, kinderen en alle familieleden en vrienden.
Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt, partner, familie of anderszins betrokkenen. Het Inloophuis richt zich op mensen uit het verzorgingsgebied van het Noord-West Ziekenhuis in de Kop van Noord-Holland.
Naast gesprekken bieden we onze gasten veel verschillende activiteiten aan. Te denken valt aan: massages, zwemmen, yoga, mindfulness, wandelen, creativiteit, kindergroep, speciale bijeenkomsten voor vrouwen met borstkanker en voor mensen met prostaatkanker, een gespreksgroep voor nabestaanden; enzovoort.
Het Inloophuis staat open voor suggesties en wensen van gasten. Als blijkt dat een gast meer professionele hulp nodig heeft, dan zal worden doorverwezen naar, of hulp gezocht worden bij een professionele hulpverlener.


Bezoekadres en postadres

Inloophuis Den Helder e.o.

Marsdiepstraat 621a

1784 AM Den Helder

Telefoon 0223 747041

Buiten de openingstijden bereikbaar per voicemail

Email Inloophuis: info@inloophuisdenhelder.nl

Email website: webbeheer@inloophuisdenhelder.nl